hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.comarbetsmiljorubrik

Ledningssystem är Företagets eller Organisationens genomtänkta, överenskomna
och dokumenterade sätt att arbeta på gällande det verkliga sättet med
Arbetsmiljö och Säkerhet.

Ledningssystem måste vara anpassat till den av Er bedrivna verksamheten och
dess förutsättningar. Det är även ett formaliserat sätt att ge information om Vad som
måste göras, När, Hur och av Vem.

EKAM har erfarenhet av att bygga upp Ledningssystem för Arbetsmiljö i form
av projektledning vid certifieringen av arbetet med arbetsmiljö vid StoraEnso Fors AB.
Stora Enso Fors AB´s ledningssystem för arbetsmiljö är certifierad enligt OH SAS 18001.

Tolkning av lagkrav och utfärdad föreskrift SAM AFS 2001:1 (ändringsföreskrifter AFS 2003:4 och AFS 2008:15)
föreligger skyldighet att införa Ledningssystem för Arbetsmiljö.

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024