hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.comkemiskriskbedomning

EKAM har ett verktyg för riskbedömning av kemiska produkter som avser en
kvalitativ analys av kemiska arbetsmiljörisker genom att systematiskt identifiera
och bedöma riskerna för exponering av kemiska ämnen i arbetsmiljön.

Identifiering, bedömning och värdering av risken för exponering av kemiska
ämnen i arbetsmiljön baseras främst på faran vid exponering genom inandning,
förtäring och hudkontakt.

Riskbedömningen utgår ifrån tillverkaren eller leverantörens säkerhetsdatablad,
dvs. den kemiska produktens sammansättning och klassificering, sannolika
konsekvenser vid "kontinuerlig" exponering för hälsofaran, exponerings potential,
exponeringens varaktighet och tekniska åtgärder.

Riskmatris åskådliggör värderingen av risken baserat på ovan angivna faktorer.
Riskbedömningen utgör ett verktyg som ger en bra dokumentation och underlag
för beslut om förebyggande åtgärder.

menyn

Riskbedömning regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

EKAM innehar:

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024