hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.comrevisionrubrik

Revision är det viktigaste elementet i ett ledningssystem för att åstadkomma
ständig utveckling och förbättring av verksamhetens prestanda. En revision
verifierar om ert företags ledningssystem fungerar som det är tänkt, det vill
säga att företagets arbetssätt leder till att uppsatta mål uppnås samt om era
medarbetare handlägger arbetsuppgifterna enligt dokumenterade rutiner.

EKAM kan som Certifierad Arbetsmiljörevisor åta sig uppdraget med revision
av ert företags ledningssystem för arbetsmiljö och dess användning och prestanda.

Vid uppbyggnad av ett Ledningssystem för Arbetsmiljö utgör Revision
av Er verksamhet ett viktigt verktyg för att se nuläget av era starka och
svaga sidor samt nya möjligheter.

certifierad
Certifierad arbetsmiljörevisor ackrediterade av
Certifieringsorganet INTEGRIA CERTIFIERING AB

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024