hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.comyrkerubrik

EKAM har erfarenhet och kunskap av att utreda och förebygga ohälsa av
olika faktorer i arbetsmiljön såsom arbetsklimat, luftföroreningar, magnetfält, seende
och belysning, buller, stark värme och kemiska luftanalyser.

Vid utredningar används officiellt vedertagna och godkända samt tillämpade metoder.

Arbetsklimat
Klimatfaktorer - temperatur, luftfuktighet, lufthastighet
Ventilationsanläggningens funktion
Individfaktorer - aktivitet, klädsel, enkäter

Luftföroreningar
Emissions mätning - damm, aerosoler och gaser
Kemiska Hälsorisker - exponering vid hantering av kemiska produkter

Magnetfält
Seende och Belysning
Buller
Stark Värme
- inverkan av värme och värmebelastning

Kemiska luftanalyser
VOC - flyktiga organiska ämnen
MVOC - mikrobiella kolväten
Luftburna mikroorganismer
Materialanalyser

Samtliga utredningar dokumenteras och innehåller förslag till förebyggande åtgärder.

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024