hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.comriskanalys

Riskananalys en systematisk analys med syftet att bestämma risken förknippad
med ett system. Riskananalys av ett tekniskt system är en systematisk användning
av tillgänglig information för att identifiera riskkällor så man i nästa skede bedöma
risken för individer eller en grupp yttre miljö eller egendom.

Riskananalysen behandlar händelser som både har inträffat och registrerats men
även möjliga händelser som kan inträffa.

Målet med en riskananalys är att ge verksamheten i ett företag en uppfattning om
på vilken nivå man befinner sig beträffande säkerheten men även vilka brister som
måste åtgärdas samt i vilken prioritetsordning detta ska ske.

EKAM har verktygen för att identifiera möjliga skadehändelser och orsaker
kvantitivt med avseende på olika typer av konsekvenser för de anställdas hälsa,
miljön och egendom.

En Riskmatris används för att se sambanden mellan sannolikhet och konsekvens för
att definiera vad som avses med acceptabel eller tollerabel risk.

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024