hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.comriskbedomningrubrik

EKAM`s verktyg för riskbedömning är ett utmärkt hjälpmedel för Ert Företag
när det gäller att identifiera, bedöma och värdera risker.
Verktyget innehåller ett överskådligt sätt för klassificering och värdering av risker
med hänsyn till sannolikheten för att risken och den därpå följande händelsen
skall inträffa.

Riskmatris används för att se sambanden mellan sannolikhet och konsekvens
och för att definiera vad som avses med acceptabel/tolerabel risk.

Vid uppbyggnad av ett Ledningssystem utgör riskbedömning ett viktigt underlag
när det gäller att få en bra struktur på planeringen av arbetet med arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2001:1 - Systematiskt Arbetsmiljöarbete innebär
för Ert företag, krav på någon form av strukturerat arbetssätt vad gäller frågor
som berör arbetsmiljö.

menyn

EKAM`s verktyg kan även användas inom andra områden med krav på Riskbedömning.

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024