hem omekam samarbetspartner lankar


meny
Ledningssystem
Revision
Riskbedömning
Kemisk
Riskanalys
Buller
Seende
Sakerhet
Yrke
Utbildning
ifokus

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

EKAM
Erik Karlsson
Trädstigen 15
776 36 Hedemora
Tel: 070-660 15 45
erik.karlsson@telia.combuller

Logo Stora Enso

Uppdrag fiskarheden

Uppdrag - Externabullermätningar
Årlig uppföljning, externa bullermätningar under Maj, Juni, Aug. och Sept. enligt
Stora Enso Fors AB´s kontrollprogram.

Lösning - Så gjorde vi
Utförde externa bullermätnigar i kontrollpunkter enligt Naturvårdsverkets riktlinjer
för externt industribuller, SN-RR 78:5-2:a upplagan, med en sammanställning
och redovisning efter varje mättillfälle.

Resultat - Innehåller gällande Bullervillkor
Mätresultaten från varje mättillfälle används som underlag för eventuella
behov av ljuddämpande åtgärder.


Tillbaka till Samarbetspartners

Uppdaterad - 2014.02.03 | Sidan ses bäst med Internet explorer i 1280x1024